آرشیو ماهانه

به فروردین, ۱۳۹۷

منافع و مواضع:آیا واقعا می‌دانم بر سر چه مذاکره می‌کنم؟!

از دور که نگاه کرد دید باهم مشغول دعوای سختی هستند.کمی ایستاد و تماشا کرد.سپس با قدم‌هایی آهسته به سمتشان رفت.کتابخانه هاروارد آنقدرها شلوغ نبود اما نخواست مزاحم مطالعه دیگران بشود.نزدیک که شد آرام پرسید:«چه خبر شده؟ چرا دعوا می‌کنید؟»

بیشتر بخوانید …

خاطره یک شکست :‌ نمی شد مثل آدم مذاکره کنی؟!

چند وقت پیش درباره دشواری به کارگیری فنون مذاکره درمورد موجودی به نام «انسان» کمی حرف زدم.از پیچیدگی‌های رفتاری و مکانیزم‌های غیر منطقی تصمیم‌گیری‌اش صحبت کردم.واقعیتش احساس شخصی‌ام این است-همچنانکه در نوشته پیشین هم گفته بودم-فهم و درک همین موضوع به ظاهر ساده،بخش اعظمی از مشکلات ما در مذاکره‌های شخصی و تجاری‌مان را حل خواهد کرد.از این جهت فکر کردم شاید بد نباشد در این نوشته کمی بیشتر در مورد این موضوع،با ذکر یک خاطره و تجربه شخصی،حرف بزنیم. بیشتر بخوانید …